לא ידעתי מה זאת אהבה.jpg

From 29-Mar-2017 concert in Azrieli Tel-Aviv